Bạn đang ở:
Trọng tài chính

Martin Atkinson

Ngày sinh: 31/3/1971

Felix Brych

Ngày sinh: 3/8/1975

Cuneyt Cakir

Ngày sinh: 23/11/1976

Mark Clattenburg

Ngày sinh: 13/3/1975

William Collum

Ngày sinh: 18/1/1979

Jonas Eriksson

Ngày sinh: 28/3/1974

Ovidiu Hategan

Ngày sinh: 17/7/1980

Sergey Karasev

Ngày sinh: 12/6/1979

Viktor Kassai

Ngày sinh: 10/9/1975

Pavel Kralovec

Ngày sinh: 16/8/1977

Bjorn Kuipers

Ngày sinh: 28/3/1973

Szymon Marciniak

Ngày sinh: 7/1/1981

Milorad Mazic

Ngày sinh: 23/3/1973

Nicola Rizzoli

Ngày sinh: 5/10/1971

Damir Skomina

Ngày sinh: 5/8/1976

Clement Turpin

Ngày sinh: 16/5/1982

Carlos Velasco Carballo

Ngày sinh: 16/3/1971

Svein Oddvar Moen

Ngày sinh: 22/1/1979

Trợ lý trọng tài

Roman Slysko

Ngày sinh: 4/8/1973

Martin Wilczek

Ngày sinh: 23/5/1970

Tomas Mokrusch

Ngày sinh: 5/1/1982

Petr Ardeleanu

Ngày sinh: 14/12/1980

Michal Patak

Ngày sinh: 28/10/1975

Michael Mullarkey

Ngày sinh: 3/5/1970

Stephen Child

Ngày sinh: 21/8/1973

Gary Beswick

Ngày sinh: 10/8/1977

Michael Oliver

Ngày sinh: 20/2/1985

Craig Pawson

Ngày sinh: 2/3/1979

Simon Beck

Ngày sinh: 15/5/1972

Jake Collin

Ngày sinh: 18/12/1972

Stuart Burt

Ngày sinh: 3/3/1980

Anthony Taylor

Ngày sinh: 20/10/1978

Andre Marriner

Ngày sinh: 1/1/1971

Frederic Cano

Ngày sinh: 23/7/1973

Nicolas Danos

Ngày sinh: 27/9/1980

Cyril Gringore

Ngày sinh: 2/10/1972

Benoit Bastien

Ngày sinh: 17/4/1983

Fredy Fautrel

Ngày sinh: 31/10/1971

Mark Borsch

Ngày sinh: 16/3/1977

Stefan Lupp

Ngày sinh: 9/9/1978

Marco Achmuller

Ngày sinh: 17/10/1979

Bastian Dankert

Ngày sinh: 9/6/1980

Marco Fritz

Ngày sinh: 3/10/1977

Gyorgy Ring

Ngày sinh: 18/3/1981

Vencel Toth

Ngày sinh: 24/3/1978

Istvan Albert

Ngày sinh: 17/1/1980

Tamas Bognar

Ngày sinh: 18/11/1978

Adam Farkas

Ngày sinh: 2/1/1982

Elenito Di Liberatore

Ngày sinh: 17/1/1973

Mauro Tonolini

Ngày sinh: 30/3/1973

Gianluca Cariolato

Ngày sinh: 24/4/1972

Luca Banti

Ngày sinh: 27/3/1974

Antonio Damato

Ngày sinh: 15/8/1972

Sander Van Roekel

Ngày sinh: 28/3/1974

Erwin Zeinstra

Ngày sinh: 31/1/1977

Mario Diks

Ngày sinh: 26/7/1977

Pol van Boekel

Ngày sinh: 19/9/1975

Richard Liesveld

Ngày sinh: 10/5/1973

Kim Thomas Haglund

Ngày sinh: 27/5/1977

Frank Andas

Ngày sinh: 26/9/1975

Sven Erik Midthjell

Ngày sinh: 11/4/1983

Ken Henry Johnsen

Ngày sinh: 28/7/1975

Svein-Erik Edvartsen

Ngày sinh: 21/5/1979

Pawel Sokolnicki

Ngày sinh: 1/4/1980

Tomasz Listkiewicz

Ngày sinh: 6/10/1978

Radoslaw Siejka

Ngày sinh: 17/9/1974

Pawel Raczkowski

Ngày sinh: 10/5/1983

Tomasz Musial

Ngày sinh: 19/2/1981

Octavian Sovre

Ngày sinh: 19/7/1973

Sebastian Eugen Gheorghe

Ngày sinh: 7/3/1976

Radu Adrian Stefan Ghiguleac

Ngày sinh: 23/2/1981

Alexandru Dan Tudor

Ngày sinh: 13/9/1971

Sebastian Constantin Coltescu

Ngày sinh: 6/5/1977

Anton Averyanov

Ngày sinh: 31/1/1973

Tikhon Kalugin

Ngày sinh: 3/12/1974

Nikolay Golubev

Ngày sinh: 9/11/1970

Sergey Lapochkin

Ngày sinh: 28/4/1981

Sergey Ivanov

Ngày sinh: 5/6/1984

Damien MacGraith

Ngày sinh: 12/10/1980

Francis Connor

Ngày sinh: 30/12/1981

Douglas Ross

Ngày sinh: 27/1/1983

Robert Madden

Ngày sinh: 25/10/1978

John Beaton

Ngày sinh: 9/1/1982

Milovan Ristic

Ngày sinh: 1/5/1974

Dalibor Djurdjevic

Ngày sinh: 25/3/1973

Nemanja Petrovic

Ngày sinh: 17/9/1974

Danilo Grujic

Ngày sinh: 3/3/1980

Nenad Djokic

Ngày sinh: 14/7/1979

Jure Praprotnik

Ngày sinh: 24/8/1985

Robert Vukan

Ngày sinh: 18/8/1976

Bojan Ul

Ngày sinh: 20/8/1970

Matej Jug

Ngày sinh: 25/9/1980

Slavko Vincic

Ngày sinh: 25/11/1979

Roberto Alonso Fernandez

Ngày sinh: 18/9/1976

Juan Carlos Yuste Jimenez

Ngày sinh: 25/9/1975

Raul Cabanero Martinez

Ngày sinh: 28/8/1981

Jesus Gil Manzano

Ngày sinh: 4/2/1984

Carlos Del Cerro Grande

Ngày sinh: 13/3/1976

Mathias Klasenius

Ngày sinh: 25/4/1975

Daniel Warnmark

Ngày sinh: 30/12/1974

Mehmet Culum

Ngày sinh: 1/1/1983

Stefan Johannesson

Ngày sinh: 22/11/1971

Markus Strombergsson

Ngày sinh: 26/4/1975

Bahattin Duran

Ngày sinh: 26/9/1975

Tarik Ongun

Ngày sinh: 3/2/1973

Baris Simsek

Ngày sinh: 9/4/1976

Huseyin Gocek

Ngày sinh: 30/11/1976

Mustafa Emre Eyisoy

Ngày sinh: 22/11/1980